www.terapi-studie.se

Test av en webbaserad terapimodell!


Denna sida är ännu under uppbyggnad! Den utvecklas utifrån inkommande respons för att kunna bli till så stor nytta och så användbar som möjligt.


Eftersom www.terapi-studie.se är under viss förändringprocess är texterna inte ännu i sin slutgiltiga formulering och det finns risk för att några länkar inte fungerar. Meddela gärna sådant i utvärderingen.


Uppdaterat 2020-01-12

Välkommen till www.terapi-studie.se, en så kallad "pilotstudie* med test av en något annorlunda terapimodell.

 

Till skillnad från liknande sidor bygger www.terapi-studie.se på en beskrivande teori om hur terapi** fungerar snarare än hur problem uppstår och hur människor fungerar etc. Testet avser både metod och utformning. Fokus ligger på (förändrings-) processen snarare än innehållet.


Vill du veta mer om bakgrund m.m. välj fliken "Mer om" i menyraden.

 

Hur går det till?


Du kommer att få ett antal frågor med olika svarsalternativ. Välj det alternativ som stämmer bäst för dig. I slutet kommer du att få förslag, om du så önskar, och därefter några utvärderingsfrågor som vi är väldigt tacksamma för om du väljer att besvara.


Allt behandlas med sekretess!

 

När du svarar så låt det ta tid - troligen är det så att du får ett bättre resultat ju långsammare du börjar med varje svar.


Läs även frågorna så noga och exakt som möjligt.

 

Programmet är helt gratis, men som gentjänst önskar vi att du fyller i utvärderingsfrågorna på slutet!

* En pilotstudie är en mindre "förstudie" som görs innan man startar en större studie eller forskning

** Ordet Terapi används här i en mycket bred bemärkelse

Copyright © www.terapi-studie.se, All Rights Reserved